ModHeat®

ModHeat® on tehokas ja kompakti teollinen kuivuri, joka on suunniteltu erityisesti kiertotalouden tarpeisiin. Laitteisto on modulaarinen ja se soveltuu useille eri materiaaliaaleille ja energianlähteille.

Tehokas ja monipuolinen teollinen kuivuri

ModHeat® tarjoaa skaalattavan teollisen mittakaavan kuivauskapasiteetin pienessä tilassa. Kuivuri voidaan näin ollen sijoittaa lähelle syntyvää materiaalia tai hukkalämmönlähdettä, mikä tekee ratkaisusta joustavan moniin eri tarpeisiin ja asennuskohteisiin. ModHeat® sisältää edistyneitä automaatio-ominaisuuksia, jotka avustavat prosessin vaivattomassa operoinnissa. Järjestelmä on kustannustehokas niin investointi- kuin käyttökuluiltaan.

Kustannustehokas

Kannattava myös sivuvirta- ja jätemateriaaleille.

Monipuolinen

Soveltuu useille eri materiaaleille

Kompakti

Teollinen kapasiteetti 
pienessä tilassa

Helppokäyttöinen

Edistyneet automaatio-ominaisuudet

Hukkalämpö

Hukkalämpöjen hyödyntäminen energianlähteenä

Toimintaperiaate

ModHeat® -kuivuri toimii vastavirtaperiaatteella. Kuivauksen väliaineena käytetään lämmitettyä ilmaa, joka puhalletaan kuivaimen alaosaan vastavirtaan materiaalipatjaa vasten. Kuivuri koostuu viidestä päällekkäisestä kuivaustasosta, jota pitkin materiaalipatjaa liikutetaan mekaanisen lapajärjestelmän avulla. ModHeatin® modulaarinen tasorakenne mahdollistaa suuren kuivauspinta-alan rakentamisen pieneen tilaan. Lisäksi rakenne mahdollistaa kuivausilman ja kuivattavan materiaalin pitkän reagointiajan ja sitä kautta maksimaalisen energian hyödyntämisen kosteudenpoistoon.

Edistynyt automaatio

Kuivurin kehityksessä on panostettu edistyneisiin automaatio-ominaisuuksiin, jotta se täyttäisi myös vaativimmat asiakasvaatimukset. ModHeat® annostelee, operoi ja seuraa prosessia automaattisesti sekä varmistaa lopputuotteen laadun etukäteen ohjelmoitujen spesifikaatioiden mukaisesti. Järjestelmää voidaan ohjata paikallisesti tai etänä ja se voidaan liittää osaksi tehtaan hajautettua ohjausjärjestelmää (DCS-integraatio). Järjestelmä pohjautuu monipuoliseen Siemens S7 -automaatiojärjestelmään, joka mahdollistaa laajan kustomoitavuuden ja liitettävyyden olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin.

Joustavat energianlähteet

ModHeat® -kuivuri pystyy hyödyntämään useita eri lämmönlähteitä kuivausprosessissa. Käytettävä energianlähde ja siihen liittyvä laitteisto valitaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa soveltuvaksi asennuspaikan, materiaalin ja halutun kuivaustuloksen synnyttämiin vaatimuksiin. Kuivuri on suunniteltu siten, että saatavilla olevien hukkalämpöjen hyödyntäminen on vaivatonta ja tehokasta. Hukkalämpö on usein matala-arvoista ja sen saatavuus saattaa olla rajoitettua. Järjestelmässä voidaan hyödyntää myös useampia lämmönlähteitä yhtä aikaa riittävän lämpötehon saavuttamiseksi. Kaikki hyödynnetty hukkalämpö madaltaa kuivauksen kokonaiskustannuksia ja edistää tuotantolaitoksen energiatasetta ja kestävän kehityksen tavoitteita. Hukkalämpöjen hyödyntämisen kautta kuivausprosessin operointikuluja voidaan pienentää jopa 70 % verrattuna primäärienergian käyttöön.

Kokonaisjärjestelmä

ModHeat® -kuivurijärjestelmä koostuu kuivurin lisäksi tapauskohtaisesti valituista tai suunnitelluista lisälaitteista, joilla hallitaan koko prosessin materiaali- ja ilmavirtoja alusta loppuun saakka. Käytettävät lisälaitteet valitaan asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti SFTecin omista tuotteista tai hyödyntämällä alihankkijoiden ja kumppanien parasta saatavilla olevaa erityisosaamista aihealueisiin liittyen. SFTec huolehtii koko järjestelmän soveltuvuudesta käsiteltävälle materiaalille huomioiden kansalliset ja kansainväliset standardit.

Materiaalin syöttö- ja kuljetinratkaisut

Materiaalinhallinnan laitteita järjestelmässä ovat muun muassa syöttöbunkkerit, materiaalin hajottajat ja soveltuvat kuljetinratkaisut.

Ilmanhallinta

Ilmanhallinnan osalta ratkaisuihin voidaan integroida puhaltimet ja kanavistot sekä poistokaasunhallinta mukaan lukien pölynpoisto.

Energiantuotanto

Vaihtoehtoja lämmöntuotannossa ovat muun muassa kuuma vesi, höyry, kaasupolttimet, biokattilat, sähkölämmittimet ja savukaasut.

ModHeat® 06

Lämpöteho

20 – 200 kW

Sähköteho

12 – 24 kW

Kuivauslämpötila

40 – 160 °C

KOSTEUDENPOISTO

20 – 200 KG/H

Pituus: 6,2 m  |  Leveys: 1,5 m  |  Korkeus: 3,3 m  |  Kuivauspinta-ala: 15 m²

ModHeat® 12

Lämpöteho

300 – 1200 kW

Sähköteho

22 – 45 kW

Kuivauslämpötila

40 – 160 °C

KOSTEUDENPOISTO

300 – 1200 kg/h

Pituus: 12,2 m  |  Leveys: 2,5 m  |  Korkeus: 3,8 m  |  Kuivauspinta-ala: 70 m²

Hyödyntämissektorit

Kuivausteknologiamme soveltuu usean eri teollisuuden alan tarpeisiin. Laitteistomme on modulaarinen ja räätälöitävissä useille eri materiaaleille ja energianlähteille. Olemme erikoistuneet sivuvirta- ja jätemateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksien parantamiseen kolmella eri sektorilla.

Biopohjaisista raaka-aineista valmistetut materiaalit ovat keskeisessä asemassa korvaamassa fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita. Kasvavan biotalouden kulmakiviä on nostaa raaka-aineiden jalostusastetta, jotta rajallisista raaka-aineista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Kun puuta ja biomassaa käytetään entistä fiksummin, saadaan se riittäämään yhä useampaan tarpeeseen. Kuivauksen avulla tehostetaan biomassan varastointia, käytettävyyttä, kuljetettavuutta ja energiasisältöä. Kuivatuista puubiomassoista voidaan jalostaa myös korkeamman arvon tuotteita.

Metalli- ja mineraaliteollisuudessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja haastavia jätemateriaaleja, joiden pääasiallinen loppusijoituskohde on ollut kaatopaikoitus. Ongelmana useiden materiaalien tapauksessa on niiden korkea kosteuspitoisuus, joka rajoittaa jatkokäyttömahdollisuuksia.

Ota yhteyttä

Olemme kiinnostuneita kuulemaan juuri teidän tarpeistanne. Ota yhteyttä, niin selvitetään voimmeko olla avuksi.