Metallit ja mineraalit

Metallurgisessa teollisuudessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja lietemäisiä jätemateriaaleja, joiden pääasiallinen loppusijoituskohde on ollut kaatopaikoitus. Lietteitä syntyy muun muassa masuunien ja konvertterien märkäkaasunpesurien toiminnan seurauksena.
Ongelmana näissä materiaaleissa, kuten masuuni-, konvertterilietteissä, valssihilseissä, alitteissa ja sakoissa on niiden korkea kosteuspitoisuus, joka rajoittaa niiden jatkokäyttömahdollisuuksia. Edellämainittujen sivutuotteiden kaatopaikoitus aiheuttaa toimijoille vuosittain miljoonien eurojen kustannukset.

Terästeollisuuden sivuvirrat

Metallurgisen teollisuuden sivuvirrat sisältävät usein arvokkaita komponentteja kuten rautaa, hiiltä ja kromia, jotka voitaisiin kierrättää takaisin prosessiin raaka-aineeksi. Kuivaaminen on kriittinen vaihe näiden materiaalien jatkoprosessoinnin mahdollistamisessa. Kuivaamalla materiaalien kaatopaikkakustannukset voidaan välttää ja raaka-aineet saadaan takaisin kiertoon ja hyötykäyttöön.

Muut metallisakat

Elektroniikkateollisuuden kiertotaloudessa syntyy sivuvirtoina materiaaleja, jotka sisältävät arvometalleja kuten hopeaa ja kuparia. Kuivauksen jälkeen arvoaineiden erotus helpottuu ja materiaali soveltuu paremmin rikastusprosesseihin. Tämän lisäksi esimerkiksi alumiinin tuotannossa syntyy myös kalkkistabiloituja sakkoja, jotka kuivattuna voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena.

Kaivannais- ja mineraaliteollisuuden sivuvirrat

Kaivannais- ja mineraaliteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen sellaisenaan on usein haasteellista. Monissa tapauksissa kuivaus on välttämätön prosessointivaihe, joka muuttaa materiaalin helpommin käsiteltävään muotoon. Tämä mahdollistaa materiaalien jatkoprosessoinnin ja hyödyntämisen raaka-aineena. Esimerkkejä ModHeatille soveltuvista materiaaleista ovat erilaiset kivipölyt, kivivilla-liete ja kalkki.

Koksi

Koksia käytetään useissa eri metallurgisen teollisuuden prosesseissa kuten ferrokromin valmistuksessa sekä valokaariuuneissa. Sulatusprosesseissa käytettävän koksin liian korkea kosteuspitoisuus aiheuttaa yleensä ongelmia lisäämällä prosessin energiantarvetta sekä hiilen kulutusta. Esimerkiksi talviaikaan koksin varastointi saattaa nostaa materiaalin kosteuspitoisuutta, jolloin ModHeat voi tarjota olemassa olevaan kuivausprosessiin tarvittavaa lisäkapasiteettia.