RecHeat®

Uniikki ja patentoitu lämmönvaihdinteknologia terästeollisuuden sulan kuonan hukkalämmön talteenottoon. Tuotettu lämpöenergia on 100 % päästötöntä ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa sivuvirtojen kuivauksessa.

Hukkalämmöstä arvokkaaksi resurssiksi

Ympäristönäkökulmasta kuonan hukkalämpö on yksi terästeollisuuden suurimmista käyttämättömistä energiapotentiaaleista, sillä sulan kuonan lämpötila kaatohetkellä saattaa olla jopa 1600 °C. Yksi tonni sulaa kuonaa sisältää noin 1-2 GJ (280-550 kWh) lämpöenergiaa. Tyypillisesti kuona jäähdytetään kaatamalla se kuonakentälle ja antamalla lämmön reagoida ulkoilman kanssa. Toinen yleinen vaihtoehto on käyttää suuria määriä vettä kuonan karkaisuun. Kummassakaan vaihtoehdossa ei hyödynnetä kuonan valtavaa lämmön talteenottopotentiaalia.

Puhdasta energiaa

100 % päästötön lämmönlähde

Modulaarinen rakenne

Kapasiteetti helposti skaalattavissa

Nopeutettu kuonan jäähdytys

Parantaa kuonan laatua

Lämpöä kuivaukseen

RecHeat on suunniteltu käytettäväksi yhdessä ModHeat kuivurin kanssa

Ilmajäähdytys

Kuonan jäähdytykseen ei tarvita vettä

Toimintaperiaate

RecHeat koostuu teräsrakenteesta, jolla on suuri lämmönsiirto pinta-ala. Laitteen päälle kaadettu kuona lämmittää rakenteen läpi puhallettua ilmaa, jota voidaan hyödyntää monissa eri käyttökohteissa. RecHeatin avulla voidaan ottaa talteen 20 – 35 % kuonan sisältämästä lämpöenergiasta.

Puhdasta energiaa ja parantunut kuonan laatu

RecHeatilla tuotetulla lämmöllä voidaan korvata primäärisiä energianlähteitä. Lämpöenergiaa pystytään hyödyntämään esimerkiksi tehtaalla syntyvien materiaalijakeiden kuivaukseen, jolloin kuivausenergia on edullista ja päästötöntä. Täten kokonaisprosessin kustannustehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Lämmön talteenoton lisäksi RecHeat nopeuttaa kuonan jäähdytystä, mikä vaikuttaa jäähdytetyn kuonan rakenteen ominaisuuksiin. RecHeatin käyttö parantaa tehtaan kokonaisenergia- ja materiaalitaseita ja on terästehtaille yksi askel kohti tuotannon zero-waste tavoitteita.

Teollinen järjestelmä

Tuotantomittakaavan RecHeat-järjestelmä sisältää useita RecHeat-moduuleita sekä yhden tai useamman ModHeat-kuivurin tarvittavine lisälaitteineen. Käyttämällä useita RecHeat-moduuleita järjestelmän kuonan käsittelykapasiteettia pystytään kasvattamaan ja kuumaa ilmaa tuotetaan tasaisesti kuivausprosessin tarpeisiin. RecHeat-järjestelmä integroidaan kuonakentän olemassa olevaan infrastruktuuriin ja toimintatapoihin, ja täten käsittelyä voidaan tehdä olemassa olevalla henkilöstöllä ja kalustolla.

RecHeat®

Kuonan määrä

5-20 tn / kaato

Jäähdytysaika

1 – 24 h

Ilmamäärä

5000 – 18 000 m³/h

Ilman lämpötila

jopa 300 °C

Pituus: 11 m  |  Leveys: 5 m  |  Lämmön talteenotto pinta-ala: 28,5 m²

Ota yhteyttä

Olemme kiinnostuneita kuulemaan juuri teidän tarpeistanne. Ota yhteyttä, niin selvitetään voimmeko olla avuksi.