SFTec

SFTec on oululainen kasvava teknologia-yritys, joka on perustettu vuonna 2013 Oulun yliopiston spin-off -yrityksenä. Päätuotteemme ModHeatin® idea sai alkunsa teollisuuden tarpeesta kuivurille, jonka avulla sivuvirtojen käsitteleminen olisi teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.

Drying new value

Toimintamme tavoitteena on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, jossa luodaan uutta arvoa huonosti hyödynnetyistä resursseista tai jossa kehitetään uusia materiaaleja ja tuotteita ympäristöystävällisillä prosesseilla ja raaka-aineilla. Olemme markkinoiden ainoa kuivuriteknologiatoimittaja, joka on erikoistunut sivuvirta- ja jätemateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksien parantamiseen

Visionamme on tarjota fokusalueillamme parasta mahdollista saatavilla olevaa teknologiaa sekä olla yhteistyökumppaniemme halutuin partneri uutta kiertotalousliiketoimintaa tai materiaalinkäsittelyjärjestelmää kehitettäessä.

Historia

Tarve ModHeat® -kuivurille heräsi perustajiemme pitkästä kokemuksesta terästeollisuudessa. Terästeollisuudessa syntyy useita sivuvirta- ja jätejakeita, jotka kuivattuna pystyttäisiin hyödyntämään uusina tuotteita tai kierrättämään takaisin prosesseihin. Tarpeisiin ei kuitenkaan löytynyt markkinoilta soveltuvaa ja kustannustehokasta kuivuria.

ModHeat® -kuivuria on kehitetty tiiviissä yhteistyössä teollisuuden partnerien ja tutkimuslaitosten kanssa. Ensimmäinen pienen mittakaavan pilot-kuivuri valmistui vuonna 2014. Pilot-laitteen tarkoituksena oli testata ja todentaa kuivurin toimintaperiaatetta mahdollisimman useille eri materiaalijakeille.

Vuonna 2016 rakennettiin ensimmäinen täyden mittakaavan pilot-laite. Kuivuri suunniteltiin mobiiliksi, mikä mahdollisti teknologian pilotoinnin joustavasti asiakkaiden ja yhteistyökumppanien alueilla. Mobiili kuivuri on kiertänyt ympäri Suomea ja Eurooppaa ja ollut käytössä lukuisissa eri tutkimushankkeissa ja pilotointiprojekteissa.

Ensimmäiset ModHeat®-mallit rakennettiin hyödyntämällä merikonttia kuivurin runkona. Ratkaisun kypsyessä päätimme siirtyä rakentamaan kuivuri omalle rakenteelleen, mikä mahdollisti ratkaisun skaalaamisen eri kokoluokkiin. Samalla kehitimme kuivurin visuaalista ilmettä ja muotoilukieltä modernimpaan suuntaan. Lähes 10 vuoden mittaisen kehitystyön tulokset ovat nähtävillä uusimmissa ModHeat®-malleissamme.

Koko historiamme aikana markkinoiden tarve ja asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ohjasivat SFTecin toimintaa yhä enemmän kiertotalouden sektorille. Useimmat tarpeet liittyivät tavalla tai toisella sivuvirtojen hyötykäytön tehostamiseen, fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen, hukkalämpöjen hyödyntämiseen tai täysin uusien tuotteiden kehittämiseen.

Nykyään olemmekin kiertotalouden tarpeisiin keskittyvä teknologia-yhtiö, joka ymmärtää kiertotalousliiketoiminnan tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Tarjoamme asiakkaillemme materiaalinkäsittelyn kokonaisratkaisuja sekä tukea kiertotalousliiketoiminnan tuotteistamiseen.

Arvomme

Vastuullisuus

Kiertotalous on yksi toimintamme kulmakiviä. Pyrimme mahdollistamaan uutta kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa omien innovaatioidemme kautta.

Asiakaslähtöisyys

Olemme aidosti kiinnostuneita jokaisen asiakkaamme sivuvirroista ja autamme ratkaisemaan niiden aiheuttamia teknisiä ja taloudellisia haasteita.

Laatu

Haluamme olla ylpeitä työmme ja ratkaisujemme laadusta. Kehitämme toimintaamme ja teknologioitamme jatkuvasti ja toimimme laatujärjestelmän mukaisesti.

Aloitteellisuus

Meillä on ideoita laajemmista kehityskokonaisuuksista teollisuuteen, biotalouteen ja kiertotalouteen. Ajamme tärkeiksi näkemiämme asioita aktiivisesti eteenpäin.