Uutta arvoa
kuivaamalla

Muuta teolliset sivuvirrat ja jätteet ekologisesti ja taloudellisesti kestäviksi tuotteiksi. SFTec tarjoaa siihen sekä teknologian että osaamisen.

Innovatiivista kuivausteknologiaa kiertotalouden tarpeisiin

Ongelmalliset materiaalit hyötykäyttöön

Autamme asiakkaitamme nostamaan materiaaliensa arvoa kuivauksen avulla. Kustannustehokas kuivausprosessi mahdollistaa sivu- ja jätevirtojen jatkoprosessoinnin, jalostamisen uusiksi tuotteiksi tai kierrättämisen takaisin olemassa oleviin prosesseihin.

Hyödyntämissektorit

Kuivausteknologiamme soveltuu usean eri teollisuuden alan tarpeisiin. Laitteistomme on modulaarinen ja räätälöitävissä useille eri materiaaleille ja energianlähteille. Olemme erikoistuneet sivuvirta- ja jätemateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksien parantamiseen kolmella eri sektorilla.

Biopohjaisista raaka-aineista valmistetut materiaalit ovat keskeisessä asemassa korvaamassa fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita. Kasvavan biotalouden kulmakiviä on nostaa raaka-aineiden jalostusastetta, jotta rajallisista raaka-aineista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Kun puuta ja biomassaa käytetään entistä fiksummin, saadaan se riittäämään yhä useampaan tarpeeseen. Kuivauksen avulla tehostetaan biomassan varastointia, käytettävyyttä, kuljetettavuutta ja energiasisältöä. Kuivatuista puubiomassoista voidaan jalostaa myös korkeamman arvon tuotteita.

Metalli- ja mineraaliteollisuudessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja haastavia jätemateriaaleja, joiden pääasiallinen loppusijoituskohde on ollut kaatopaikoitus. Ongelmana useiden materiaalien tapauksessa on niiden korkea kosteuspitoisuus, joka rajoittaa jatkokäyttömahdollisuuksia.

Ajankohtaista